Lokale identiteit
Van Breda en de dorpen

Directe democratie
Voor bewoners en organisaties

Menswaardige zorg
Met jong en oud

Wij staan voor in Breda

OVER ONS

De Bredase Stadspartij is een nieuwe lokale politieke partij, gevestigd in de beste binnenstad van Nederland. Sinds november vorig jaar werken we met grote toewijding aan de vooruitgang van onze stad en dorpen. Onze lijsttrekker Paul de Jong (30) maakte kennis met de politiek ten tijde van Pim Fortuyn. Daarna werd hij zelf ook politiek-bestuurlijk actief. Inmiddels ruim 12 jaar. De Jong heeft Bestuurskunde & Overheidsmanagement gestudeerd in Den Haag, waar hij ook voorzitter van de opleidingscommissie was. Op woensdag 21 maart 2018 neemt de Bredase Stadspartij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze doelstelling is om de grootste lokale politieke partij van Breda te worden, zodat we met voldoende bestuurlijke slagkracht vanuit de coalitie of oppositie dienstbaar kunnen zijn aan mensen.

Meer

AGENDA

mei 2018
MDWDVZZ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
« apr   jun »
Agenda

Evenementen

  • Geen evenementen

Speerpunten


Lokale indentiteit

Breda is uniek vanwege haar historie, cultuur, ligging, voorzieningen en ambities. Daar zijn we trots op. Dit is echter niet vanzelfsprekend en het vraagt dan ook om onderhoud. We willen ons unieke karakter behouden en versterken voor de huidige en volgende generaties. Of het nu gaat om economie, veiligheid, sport, onderwijs, mobiliteit, evenementen, wonen, duurzaamheid, zorg, bestuur, ruimtelijke ordening of stedelijke ontwikkeling. Hiervoor is wel de juiste focus noodzakelijk. Als lokale partij kunnen wij deze bieden omdat we geen binding hebben met landelijke partijen, die vaak ook andere prioriteiten hebben. Het belang van onze stad en dorpen is de enige leidraad bij ons politiek handelen en door het bieden van dit maatwerk zijn we herkenbaar en betrokken. Lokale politiek pur sang, dichtbij de mensen en vraagstukken waar het om gaat in de wijken, buurten en dorpen.

Directe democratie

Sinds de verkiezingen van 2006 nemen steeds minder Bredanaars de moeite om hun stemrecht te gebruiken. In 2010 en 2014 was dit zelfs, met respectievelijk 48,1% en 47,9%, minder dan de helft van de kiesgerechtigden. Dit komt door verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld het afnemende vertrouwen in de politiek omdat steeds meer mensen zich niet gehoord, begrepen en vertegenwoordigd voelen. De (lokale) politiek heeft een grote invloed op ons dagelijks leven door de besluiten die worden genomen. Het is daarom belangrijk dat burgers hierin worden betrokken. Democratie betekent immers meer dan eens in de 4 jaar een hokje rood maken. Wij zijn voorstander van de direct gekozen burgemeester, referenda en een betere weerspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad. Ook digitalisering kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen burgers en politiek zodat het beleid in de stad breder wordt gedragen en effectiever is.

Zorg voor jong & oud

De kracht van een ontwikkelde beschaving is dat het rekening houdt met iedereen die om welke reden dan ook overgeleverd is aan de zorg van anderen. Primair is hiervoor de (lokale) overheid verantwoordelijk, al kunnen ook burgers veel voor anderen betekenen. Wat ons betreft is menswaardige zorg in Breda een recht dat alle inwoners toekomt. Door de veranderende zorgvraag, toenemende kosten, stijgende levensverwachting en innovaties in de sector is het belangrijk dat de juiste hulp wordt geboden en dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt zodat welzijn in goede verhouding staat tot welvaart. Dit bevordert de kwaliteit van leven, iets dat het individuele belang overstijgt. In samenspraak met zorgvragers en zorgaanbieders willen wij duidelijke uitgangspunten hanteren. Daarnaast dient mantelzorg, vrijwillige zorg door buren, vrienden, kennissen e.d., optimaal gefacilliteerd te worden.